Екип

Нашият екип

Име: инж. Антоанета Сапунова

Длъжност: Управител

Отдел: АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСОВ

Телефон: 0899 98 89 00

Име: Николай Аврамов

Длъжност: Управител

Отдел: ПРОИЗВОДСТВЕНО-ТЕХНИЧЕСКИ

Телефон: 0899 98 89 00

Емайл: office@anrad.bg

Име: Николай Николов

Длъжност: Управител

Отдел: ПЛАНИРАНЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ

Телефон: 0899 98 89 00

Емайл: office@anrad.bg

Име: инж. Мария Войнова

Длъжност: Главен технически ръководител

Отдел: ПРОИЗВОДСТВЕНО-ТЕХНИЧЕСКИ

Телефон: 0899 98 89 06

Емайл: office@anrad.bg

Име: Силвия Храсналиева

Длъжност: Организатор по труда

Отдел: ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Телефон: 0899 98 89 00

Емайл: office@anrad.bg

Име: Петко Костов

Длъжност: Технически изпълнител

Отдел: ПРОИЗВОДСТВЕНО-ТЕХНИЧЕСКИ

Телефон: 0899 98  89 08

Емайл: office@anrad.bg

Име: Велко Павлов

Длъжност: Организатор транспорт

Отдел: ТРАНСПОРТЕН

Телефон: 0892 28 56 58

Емайл: office@anrad.bg

Име: Антоанета Чипева

Длъжност: Главен счетоводител

Отдел: СЧЕТОВОДСТВО

Телефон: 0899 98 89 00

Емайл: office@anrad.bg