Екип

Нашият екип

Име: инж. Антоанета Сапунова

Длъжност: Управител

Отдел: АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСОВ

Телефон: 0899 98 89 00

Име: Николай Аврамов

Длъжност: Управител

Отдел: ПРОИЗВОДСТВЕНО-ТЕХНИЧЕСКИ

Телефон: 0899 98 89 00

Емайл: office@anrad.bg

Име: Николай Николов

Длъжност: Управител

Отдел: ПЛАНИРАНЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ

Телефон: 0899 98 89 00

Емайл: office@anrad.bg

Име: инж. Мария Войнова

Длъжност: Главен технически ръководител

Отдел: ПРОИЗВОДСТВЕНО-ТЕХНИЧЕСКИ

Телефон: 0899 98 89 06

Емайл: office@anrad.bg

Име: Васил Пейчев

Длъжност: Технически ръководител

Отдел: ПРОИЗВОДСТВЕНО-ТЕХНИЧЕСКИ

Телефон: 0899 98 89 11

Емайл: office@anrad.bg

Име: Антонио Аврамов

Длъжност: Технически ръководител

Отдел: ПРОИЗВОДСТВЕНО-ТЕХНИЧЕСКИ

Телефон: 0899 98 44 72

Емайл: office@anrad.bg

Име: Васил Луканов

Длъжност: Технически ръководител

Отдел: ПРОИЗВОДСТВЕНО-ТЕХНИЧЕСКИ

Телефон: 0899 98 89 00

Емайл: office@anrad.bg

Име: Велко Павлов

Длъжност: Организатор транспорт

Отдел: ТРАНСПОРТЕН

Телефон: 0892 28 56 58

Емайл:

Име: Весела Параланова

Длъжност: Офис координатор

Отдел: AДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСОВ

Телефон: 0899 98 55 44

Емайл: office@anrad.bg

Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален
стандарт от около 1500 .

Име: Силвия Храсналиева

Длъжност: Организатор по труда

Отдел: ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Телефон: 0899 98 89 00

Емайл: office@anrad.bg