ОБЕКТ: Довършителни СМР в новопостроена административна сграда на етажи от 2-ри до 10-ти, гр.София