Обект: Изпълнение на РСМР за реконструкция и модернизация на помещения -стационар на "Клиника по кардиохирургия" при СБАЛССЗ"Св.Екатерина"ЕАД