Обект:Изграждане на еднофамилна жилищна сграда гр.София, кв. Бояна