Обект: Изграждане на жилищна сграда в гр.София, кв. Бояна, ул.Беловодски път