Обект: Изграждане на пречиствателна станция и вертикална планировка към предприятие за бутилиране на минерална вода , гр.Банкя