За строителна компания
Анрад ООД

Кои сме ние?

Анрад ООД е създадена през 2000г. със седалище в гр.София. Занимава се с ново строителство, поддръжка, ремонт и възстановяване на съществуващи сгради,  включително тяхното заснемане и конструктивно обследване.

Дружеството има опит в изграждането на жилищни, обществени, търговски и индустриални обекти, както и в други специфични строителни проекти, като пречиствателни и спортни съоръжения, алтернативни отоплителни системи, барбекю зони и градински пространства.

Фирмата използва иновативни методи на работа,  гарантиращи ефективност и ефикасност, както в икономически, така и в екологичен план.

АНРАД е динамична компания, синхронизираща работа си с европейските регламенти и актуалните стандарти по качество,  със силно изразено отношение към опазването на околната среда и  безопасните  условия на труд.

АНАРД  ООД,  като главен изпълнител с дългогодишен опит, работи с утвърдени подизпълнители, специализирани в конкретни дейности на строителния процес.

Дружеството се стреми към постоянно повишаване уменията и квалификацията на изпълнителския персонал и мотивиране към висок професионализъм на ръководния състав.

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВО, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА И ОКОЛНА СРЕДА НА „АНРАД“ ООД

Ръководството на „АНРАД” ООД определя и документира настоящата политика, съдържаща основните цели и задължения на дружеството, чрез които се гарантира здравето, безопасността и сигурността на хората, опазването на околната среда, качеството на продуктите / услугите и съответствието с всички приложими изисквания за здраве, безопасност, опазване на околната среда, правни, качествени и други регулаторни изисквания.

Политиката на „АНРАД“ ООД е да осигури висококачествено, професионално и ефективно обслужване, което да гарантира удовлетворяването на всички изисквания на нашите клиенти, като едновременно с това осигури безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда. Това постижение ще доведе до осигуряване на ефективност, силен фокус както върху клиентите, така и върху служителите и повишаване на дългосрочната устойчивост и рентабилност в организацията.

За да постигнем тази бизнес етика и култура, използваме ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ на качеството, здравето и безопасността при работа и околната среда с цел:

  • Демонстриране и насърчаване на ангажираността с лидерството и личното участие, като по този начин се гарантира здравето и безопасността на нашите служители, опазването на околната среда и доставката на качествени продукти и услуги;
  • Определяне на целите за качество и измерване на резултатите, оценка и непрекъснато подобряване на процесите, услугите и качеството на продуктите чрез използване на ефективна интегрирана система за управление;
  • Да се даде възможност и да се подкрепят всички служители и подизпълнители с право да откажат да работят в ситуации, в които условията или практиките се считат за опасни;
  • Поддържане на бдителност и готовност за предотвратяване и, когато е необходимо, реагиране и ефективно управление на рискове, заплахи, инциденти и / или извънредни ситуации в областта на здравеопазването, безопасността, сигурността, околната среда и качеството;
  • Да отговарят на конкретните изисквания на клиентите и приложими стандарти, като по този начин гарантират постоянно удовлетворение на клиентите.
  • Да допринесем за устойчивото развитие чрез опазване на околната среда, социална отговорност и икономически прогрес.

ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  се наблюдава, измерва, оценява и подобрява непрекъснато чрез отговорността на висшето ръководство, като редовно докладва и съобщава за състоянието и ефективността на всички нива. ИСУ гарантира, че са всяка дейност генерира подходяща комуникация, контрол на работата и отговорни записи, в съответствие с рамката, установена в стандарти ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 и BS OHSAS 18001:2007, действащото законодателство и други изисквания.

ISO 9001: 2015

ISO 14001: 2015

BS OHSAS 18001:2007

Ръководството на АНРАД ООД,
ДЕКЛАРИРАМЕ
своята отговорност за реализиране на обявената политика по качество, здраве и безопасност при работа и околна среда  и осигуряване на необходимите ресурси за прилагане, поддържане и непрекъснато повишаване на ефективността на ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ . Чрез ръководство и подкрепа всички служители ще имат правилно разбиране за важността на функцията на ИСУ, включително и за отговорност им към  нейната ефективност и пряка връзка с успеха на дружеството.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!